Welkom


Binnen Umtali wordt gewerkt vanuit een holistische visie volgens de vijf natuurgerichte principes. Bij het holisme wordt er vanuit gegaan dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden en in balans moeten zijn. Klachten of ziekten worden gezien als een uiting van onbalans en niet als een op zichzelf staand feit. Bij een behandeling van een klacht wordt gekeken naar een persoon als geheel en niet alleen naar de symptomen. Er wordt gezocht naar de oorzaak van de klachten, de onbalans, die zich op zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel niveau voor kan doen.
De vijf natuurgerichte principes beschrijven een bepaalde volgorde van voorwaarden die nodig zijn om de balans te behouden of te herstellen. Umtali kan helpen bij het herstellen van de balans, maar u bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw lichaam en geest.


Wat betekent Umtali?

Umtali is de oude naam voor Mutare, de plaats in Zimbabwe waar ik, Annamarie Assink-Teunissen, geboren ben. In het CHILAPALAPA (plaatselijke dialect) betekent Umtali “vindplaats van goud”.
Het zelfgenezend vermogen waar praktijk Umtali van uitgaat is te vergelijken met het goud. Praktijk Umtali kan mogelijk voor u de vindplaats van dit goud zijn.
Annamarie Assink - Teunissen, Natuurgeneeskundig Therapeut